Typografi

Hvilken typografi skal bruges hvornår?

Soho Gothic Std skal bruges til såvel online som offline materiale, for eksempel grafiske elementer til nyhedsbreve, PowerPoint, magasiner, brochurer, annoncer, bannere. Calibri skal bruges når du anvender programmer fra Office-pakken såsom Word, Excel, mailsignaturer ogbrevskabeloner.

Soho Gothic Std

Soho Gothic Std er den skrifttype som Business Events Denmark bruger i sin internationale markedsføring. Kun ved konsekvent brug opnås en genkendelig og identitetsskabende typografi.

Soho Gothic Std bruges til såvel online som offline materiale, for eksempel websites, PowerPoint, grafiske elementer til nyhedsbreve, magasiner, brochurer, annoncer, bannere.

Soho Gothic Std er en grotesk skrift som er meget neutral i sit udtryk. Generelt kan man finde de mest neutrale og letlæselige skriftsnit med endelserne Regular og Bold. De øvrige skriftsnit er mere specielle og karakterfulde. Disse skriftsnit er derfor velegnede til overskrifter i tryksager og annoncer, hvor karakterfuldt design har stor betydning for udtrykket.

Skriftsnit markeret med en stjerne er tilgængelige for diverse brugere. Til brug for komplekse tryksager som magasiner, brochurer og årsrapport kan alle skriftsnit komme i spil. Til annoncer kan kun anvendes få udvalgte skriftsnit.

Calibri

Calibri skal bruges når du anvender programmer fra Office-pakken såsom Word, Excel, mailsignaturer og brevskabeloner. Undtagen PowerPoint hvor vi bruger Soho Gothic Std.

Calibri er en standardtypografi, som altid er præinstalleret på både pc og Mac i følgende versioner: Windows Vista, Windows 8, Microsoft Office 2010 og Microsoft Office 2008 (Mac).

Skrifttypen er enkel og neutral med en høj læsbarhed. 


Del denne side

Eksempler på brug af forskellige skriftsnit