Grafisk formelement

Det grafiske formelement er en 'tekstboks'.

Et grafisk formelement er med til at understøtte et budskab samt give designmæssige muligheder og karakter til den visuelle identitet.

I en kampagne vælges som udgangspunkt altid en farve på tekstboksen, som bruges på alle platforme og dermed styrker det visuelle sammenhæng i kampagnen.

Eksempel - print annonce

 

Del denne side