Sorry if you notice any errors on this page - we're updating our design. Thanks for your patience!

Den danske brandingplatform MINDblowing meetings

Konceptet for det danske mødemarked er: MINDblowing Meetings - Welcome to meetings with a different MIND-set. 

Konceptet udtrykker det danske brandløfte ”vær med og vær til”. Danmark tilbyder et anderledes mind-set, et andet ”state of mind”. Her har alle, ikke alene lov til, men bliver motiveret til at tænke selvstændigt og deltage aktivt. Det er vigtigt at komme tæt på, så alle får en følelse af at være med og være til. Her er alle en del af løsningen. Her giver det mening at spørge ”whats on your mind?”, for det har en helt afgørende betydning for selve udfaldet af en udviklingsproces. Uanset om der er tale om små eller store møder, er et møde i Danmark et møde for ”the MIND”. Dette er vores nøglebudskab.

Vi udtrykker dette i vores kommununikation som MINDblowing meetings.

Konceptet understøttes af det unikke mødedesign Meetovation. Gennem kreativ og målrettet tilgang sikrer Meetovation en højere mødeeffektivitet og derigennem et væsentligt større udbytte af møde og konferencer.

Del denne side

MINDblowing billeder

Business Events Denmark anvender fire primære billeder i sin markedsføring, men du kan finde mere materiale i VisitDenmarks store billed- og videobank.

Meetovation

Et unikt mødedesign koncept

Eksekvering af mødekonceptet

MIND er den genkendelige markør i vores mødekoncept. Bliv klogere på hvordan MIND skal kommunikeres.